De Hooggevoeligen en hun wereld

“The truly creative mind in any field is no more than this:

A human creature born abnormally, inhumanly sensitive.

To him…

a touch is a blow,

a sound is a noise,

a misfortune is a tragedy,

a joy is an ecstasy,

a friend is a lover,

a lover is a god,

and failure is death.

Add to this cruelly delicate organism the overpowering necessity to create, create, create – – – so that without the creating of music or poetry or books or buildings or something of meaning, his very breath is cut off from him. He must create, must pour out creation. By some strange, unknown, inward urgency he is not really alive unless he is creating.”

Pearl Buck– nobelprijswinnaar literatuur 1938

De werkelijk creatieve geest op welk terrein dan ook is in de kern dit:

Een menselijk schepsel, ongewoon geboren, onmenselijk gevoelig.

Voor hem/haar:

Een aanraking is een klap
Een geluid is herrie
Een tegenslag is een tragedie
Een vreugde is als extase
Een vriend is een minnaar
Een minnaar is een god
En mislukking is de dood

Voeg bij dit wreedaardig gevoelige wezen de overweldigende noodzaak om te scheppen en te scheppen en te scheppen — zodat zonder het scheppen van muziek of poëzie of boeken of gebouwen, of IETS van betekenis, de levensadem wordt afgesneden van haar/hem. Dit wezen MOET scheppen, MOET creaties afscheiden. Door een soort onbekende, vreemde drang en innerlijke noodzaak is er niet werkelijk leven zonder het scheppen.

Kaszimier Dabrowski, 1972: het Psychoneurotisch Manifest

Gegroet, psychoneuroten!

Want jullie zien gevoeligheid temidden van de ongevoeligheden van de wereld, onzekerheid binnen de wereld van zekerheden,

Want jullie voelen anderen vaak net zo goed als jezelf’

want jullie voelen de angsten van de wereld en haar bodemloze nauwheid en zelfverzekerdheid,

Want jullie fobie om je handen te wassen vanwege het vuil van de wereld, vanwege jullie vrees ingesloten te worden binnen de beperkingen van de wereld, vanwege jullie schrik wegens de absurditeit van het bestaan.

Vanwege jullie subtiliteit in het anderen niet vertellen wat jullie in hen zien.

Vanwege jullie onhandigheid in het omgaan met praktische dingen, en vanwege jullie handigheid in het omgaan met onbekende dingen, jullie alle grenzen overschrijdend realisme en gebrek aan hier-en -nu realisme, vanwege jullie uitzonderlijkheid en de angst om goede vrienden te verliezen, vanwege jullie creativiteit en uitzinnigheid, jullie onaangepastheid aan ‘dat was is’ en jullie gerichtheid op ‘dat wat zou moeten zijn’, vanwege jullie grote maar onbenutte vermogens.

Vanwege de wel erg late waardering van de echte waarde van je grootsheid die toch geen garantie biedt voor de waardering van de grootsheid van hen die na jullie komen.

Vanwege jullie ‘behandeld worden’ in plaats van het anderen te behandelen, vanwege jullie hemelse kracht welke steeds wordt neergedrukt met brute kracht, vanwege dat wat ‘vooruitwetend’, onuitgedrukt en oneindig is in jullie.

 

Vanwege de eenzaamheid en vreemdheid van jullie wegen.

 

Weest gegroet!