Mentorschap

Hier volgt een gedeelte van een artikeltje The importance of Mentors, naar Metros en Young, 2006.

Mentorschap is een professionele activiteit, een op vertrouwen gebaseerde
relatie vanuit een echt gewilde toewijding. De oorsprong van mentorschap
kan worden herleid tot het oude Griekenland als een manier om jonge mensen in te leiden in het ontwikkelen van sociale, spirituele en persoonlijke waarden.
Een heel belangrijke stap in het ontwikkelen van een werkrelatie tussen mentor en mentee is het onderzoeken van concrete leerdoelen.

Verder ontwikkelt de mentor een aantal beroepshoudingen:

 • Streef naar win-win;
 • Wees vertrouwd en vertrouwelijk – houd geheim wat nog niet aan het daglicht wil treden;
 • Wees toegewijd eerlijk;
 • Luister en leer;
 • Bouw een op gelijkwaardigheid gebaseerde werkrelatie op;
 • Leid door voorbeeld te zijn;
 • Wees buigzaam.

Verder is er inzicht ontwikkeld in typen van mentorschap – of de rollen daarbinnen:

 • De wijze leider
 • De Levenscoach
 • De Leraar
 • De Peer mentor
 • De Vertrouwenspersoon
 • De zelfhulp mentor (mentorschap m.b.v. literatuur en andere kennisbronnen)
 • De Innerlijke Mentor – de innerlijke stem die vanuit intuïtie oproept om levenservaring gestalte te doen krijgen in persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap is het ultieme doel van het werken in het Huis van Marco Polo. Dat bereikt hebbende laat je beschikken over je innerlijke bronnen, je vermogen om relaties aan te gaan en inzicht in de omvang van je talenten en in de wil om daar ten behoeve van de wereld iets mee te doen.

Luister naar een stuk dat Jan Goorissen inspeelde op zijn elektrische viola da gamba (Ruby Gamba)