Aanmelden of een gesprek aanvragen

Als je een gesprek wilt, of je aanmelden: Vraag aan

Verloop van aanmeldingsprocedure: je meldt je aan via bovenstaand formulier. We hebben daarna contact met je in de vorm van een gesprek waarin we samen kijken naar jouw en naar onze mogelijkheden.

Als je besluit deel te gaan nemen dan vragen we of je de Praktijkvoorwaarden goed doorneemt en er je handtekening onder zet. Daarmee schrijf je je in voor de geplande periode. Als je minderjarig bent dan verloopt de procedure in nauw overleg met ouders/opvoeders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *