Werkwijze

Het Huis van Marco Polo, de werkplaats

We zijn geen school, maar een leerhuis: alle activiteiten binnen het Huis van Marco Polo bestaan uit onderzoek doen: het is voor de deelnemer (en voor onszelf) zinvol dat we in het Huis van Marco Polo elk traject, elk leerproces en elk sociaal interactieproces zullen omschrijven en behandelen als een onderzoek. Bij dit onderzoek horen vragen ontwikkelen, hypotheses vormen, testen, reflecteren, productontwikkeling (dit kan ook het formuleren van regels zijn), samenwerken, patenteren, vermarkten, publiceren en onderwijzen.

We werken met groepen, en een individueel traject is ook mogelijk.

Al deze activiteiten zullen worden ingezet binnen het uitgebreide Huis en de leerlingen/mensen zullen gaan presenteren wat zij ontwikkelen: zij zullen moeten leren om het leiderschap dat in hen leeft daadwerkelijk te tonen, en voor anderen ervaarbaar te maken wat zij leren en hoe zij zich voorbereiden op de toekomst.

Daartoe zullen we het Marco Polo Auditorium inrichten en zo de bewoners van het Huis de kans geven om te performen. Je komt werkelijk tevoorschijn en toont je stralende zelf!

In ons leerhuis kun je op deze 3 niveau’s werken: Beschouw niveau 1 als het punt en de lijn(de reis), niveau 2 als het vlak (de zee) en niveau 3 als de bol (de koepel, het uitspansel). In het Huis van Marco Polo is de Koepel het uitgangspunt, en daarin is jouw representatie kernbeginsel:

  1. De reis in jezelf MP reis(Huis van Marco Polo), waarin je als een ontdekkingsreiziger een reis maakt naar (zelf)kennis en zodoende onverkende gebieden ontsluit in jezelf als bronnen voor je groeiende individualiteit. Hier worden zaken onderzocht als: wat is de structuur van mijn talenten, hoe ervaar ik dit; heb ik blokkades en remmingen en kan ik die omarmen… kortom: de deelnemer leert van en over zichzelf.
  2. Argo – Argohet Argonautenschip: de reis met de Ander. De Griekse held Jason verzamelde helden om met hem samen het Gulden Vlies te gaan veroveren. (Het Gulden Vlies staat symbool voor de Voltooide Mens.) Op dit niveau staat samen werken en samen leren centraal, met als kernvraag: samen zijn we meer dan de som van wat we elk apart zijn… Hoe komen we samen?
  3. Bucky’s Koepel Koepel – naar Buckminster Fuller (1895-1983), grensverleggend vernieuwer, architect, conceptualist, auteur, voorzitter MENSA USA. Uitgangspunt op dit niveau is: gebruik je talent voor de wereld.

De drie goede praktijken (Kuipers en van Kempen) Ten aanzien van hoogbegaafdheid kan men 3 stappen onderscheiden in het “ontwakingsproces”: ontdekken en erkennen (1); verkennen en leren kennen (2); testen en tot ontplooiing brengen (3). Dit zijn de drie goede praktijken: in het groeiproces dat deelnemers aan HMP doormaken zal elke activiteit geworteld zijn in één van deze drie praktijken. Hiertoe zullen steeds korte reflectiemomenten worden geïntroduceerd, waarin bewustzijn over de situatie kan ontstaan. Deze momenten samen vormen het herkenbare en toetsbare “uiterlijk” van het leerproces als hoogbegaafde. Dit is belangrijk, omdat het opbouwen van een identiteit voor veel HB-ers een essentiële stap is in het verwervingsproces. Dit verwervingsproces van persoonlijkheid gaat gepaard met periodes van des-identificatie en soms heftige emotionele turbulenties. Een inspirerend theoretisch kader hiervoor is beschreven in de “theory of positive disintegration”, (Dabrovski). Het in praktijk brengen van deze stappen draagt in belangrijke mate bij aan het vormen van persoonlijkheid, leervermogen, samenhangende visie op eigen mogelijkheden, sociaal vermogen om samen te werken en ultimo het verwerven van inzicht hoe de eigen potentie te gebruiken is ten bate van (Fuller) Spaceship Earth.

Achtergrondsbeeld… Niet zonder knipoog verwijzen we naar het stripverhaal de X-Men, waarin ene professor Charles Xavier (spreek uit als X-Saviour = redder van de X) begaafde kinderen bijeenbrengt in zijn instituut om hen te leren hoe ze hun talenten kunnen verkennen en ontwikkelen en hoe zij die kunnen inzetten ten behoeve van een vreedzame wereld. Xavier zou zijn gemodelleerd naar Martin Luther King jr. Deze, King, is in staat gebleken om op het juiste moment zijn grote retorische talent en hoogontwikkelde moraal in te zetten ten behoeve van de mensheid. De reactie hierop zal door veel HB-ers ervaren worden als typisch voor de sociale wereld om hen heen: verwijder of negeer wat je niet aanstaat of niet begrijpt. Veel HB-ers hebben geleerd dat aanpassen, inpassen zo mogelijk, te prefereren lijkt boven excelleren, of gewoon het ontwikkelen van eigenheid. Het Huis van Marco Polo streeft naar een Xavier-gedreven houding van acceptatie, stimulatie en presentatie van Ongewoon Zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *